Kvalificerad ekonom med ansvar för ISF:s ekonomi- och löneadministration

Vill du arbeta i en kompetensdriven myndighet där engagerade medarbetare är den viktigaste resursen? Vi söker en kvalificerad ekonom som vill arbeta brett med ekonomi- och löneadministration nära verksamhet, ledning och medarbetare i en mindre organisation, och delta i den fortsatta utvecklingen av ISF i Göteborg.   Vårt uppdrag Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) är en expertmyndighet

Continue Reading

Kvalificerad jurist | Arbetsrekrytering.com

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) är en myndighet med ca 100 anställda som lyder under Utbildningsdepartementet. Vårt uppdrag är att utöva juridisk tillsyn, granska effektiviteten, utvärdera kvaliteten i högre utbildning och granska lärosätenas kvalitetssäkring av forskning samt pröva ansökningar om examenstillstånd och ge handläggande stöd till två nämnder. Vi har ett övergripande statistikansvar och bevakar och analyserar frågor

Continue Reading

Kvalificerad redovisningsekonom med internationell erfarenhet

För kunds räkning söker vi en kvalificerad redovisningsekonom med internationell erfarenhet  Arbetsuppgifter:Du kommer att ansvara för den löpande redovisningen för några av bolagen inom koncernen. Din uppgift blir att hantera redovisning, legal rapportering, bokslut och skatter. Då företaget ingår i en internationell koncern blir en del i ditt arbete även att sköta ekonomisk rapportering mot

Continue Reading

Kvalificerad administratör till kund inom offentlig sektor

Om verksamheten Jurek Rekrytering & Bemanning är ett starkt växande företag med fokus på flexibla och kundanpassande rekryterings- och bemanningslösningar. Genom vårt nytänkande och entreprenöriella arbetssätt är vi unika i Sverige idag. Våra uppdrag är främst inom juridik, ekonomi, HR, administration samt marknad och management. Arbetsbeskrivning Upphandlingsassistent sökes till vår kund inom den offentliga sektorn

Continue Reading

Riksgälden söker kvalificerad upphandlings- och avtalsjurist

Vill du arbeta i en utvecklande roll med breda upphandlingsjuridiska frågor? Då har vi jobbet för dig! Riksgälden säkerställer att statens finanser hanteras effektivt och att det finansiella systemet är stabilt. I Riksgäldens uppdrag ingår att vara statens internbank, förvalta statsskulden och ge statliga garantier samt ansvara för finansieringen för kärnavfall. Riksgälden ansvarar också för

Continue Reading

Kvalificerad administratör till kund inom offentlig sektor

Om verksamheten Jurek Rekrytering & Bemanning är ett starkt växande företag med fokus på flexibla och kundanpassande rekryterings- och bemanningslösningar. Genom vårt nytänkande och entreprenöriella arbetssätt är vi unika i Sverige idag. Våra uppdrag är främst inom juridik, ekonomi, HR, administration samt marknad och management. Arbetsbeskrivning Upphandlingsassistent sökes till vår kund inom den offentliga sektorn

Continue Reading

Kvalificerad jurist | Arbetsrekrytering.com

Om arbetsplatsenBoverket är den nationella myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende. Vi har regeringens uppdrag att leda arbetet med ett hållbart samhällsbyggande till nytta för medborgarna. Boverket har på senare tid fått utökade uppdrag inom digitalisering, inomhusmiljö och arkitektur. Idag arbetar cirka 300 personer i myndigheten, bland annat arkitekter, civilingenjörer, ekonomer, jurister, kommunikatörer, planerare och

Continue Reading